Обґрунтування щодо необхідності встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 2019 рік

Згідно вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до 11.12.2018 існуючі сьогодні енергопостачальні компанії України повинні вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання (детальніше у розділі «Відокремлення»).

Враховуючи зазначене, на виконання Закону та з дотриманням вимог Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, затвердженої постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1176, (далі – Методика) ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» здійснило розрахунок тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 2019 рік.

Розрахунок тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 2019 рік здійснено відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифу на 2019 рік покладається розрахунок прогнозованого (необхідного) доходу, який включає обґрунтовані витрати постачальника універсальних послуг та розрахунковий прибуток.

Прогнозований тариф на послуги постачальника універсальних послуг на 2019 рік визначено на рівні 89,14 грн/МВтгод, складовими розрахунку якого є:

- прогнозовані обсяги постачання електричної енергії малим непобутовим і побутовим споживачам;

- необхідний дохід від провадження діяльності з надання послуг постачальника універсальних послуг.

При цьому, згідно Методики до складу прогнозованих витрат постачальника універсальних послуг відносяться матеріальні витрати, витрати на оплату праці (визначаються відповідно до постанови НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645), відрахування єдиного соціального внеску (22% від витрат на оплату праці), амортизаційні відрахування, інші операційні витрати, витрати з прибутку.

Усі витрати сформовані відповідно до виробничих потреб Товариства та вимог чинного законодавства з урахуванням цін, які склалися на ринку України, та із застосуванням макропоказників на 2019 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».