Структура електроенергії

 Частка джерел енергії у загальній структурі