Державні інституції в електроенергетиці

► Постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП/Регулятор). 

 

►  Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах (паливно-енергетичний комплекс), а також забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля). Діяльність Міненерговугілля спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

 

►  Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та вугільної промисловості та який реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, є Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд). 

Інформація щодо діяльності Держенергонагляду розміщена в мережі Інтернет за посиланнями:

https://sies.gov.ua/  

►  Центральним органом виконавчої влади,  діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, є  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності).  

 

►  Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику та політику у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності і координує дії з питань спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності, є Державна регуляторна служба України (ДРС/Регуляторна служба) 

 

►  Державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель, є Антимонопольний комітет України (АМКУ). Особливості спеціального статусу АМКУ обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики.  

 

►  Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку). Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує: формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності тощо.

 

►  Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, а також забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).

 

►  Енергетичний омбудсмен.

Пунктом 5 розділу IV Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачено запровадження інституту енергетичного омбудсмена. Відповідно до пункту 5 статті 76 Закону України «Про ринок електричної енергії» розгляд скарг побутових та малих непобутових споживачів на дії чи бездіяльність електропостачальників та операторів систем розподілу, вирішення спорів між ними здійснюються також енергетичним омбудсменом. Правовий статус, порядок та умови діяльності енергетичного омбудсмена визначаються законом. Відповідні положення також визначені пунктом 1.2.16 глави 1.2 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (зі змінами).

Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону про енергетичного омбудсмена від 04.09.2017 за № 7059. Даний законопроект передано на розгляд до Комітету з питань ПЕК (головний) та ще 12 інших комітетів. Результатів розгляду ще немає. 

 

►  Диспетчерське управління - оперативно-технологічне управління об’єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з додержанням вимог енергетичної безпеки здійснюється ПрАТ «НЕК «Укренерго» (сайт energy);

 

►  Державне підприємство Оператор ринку (м. Київ, вул. С. Петлюри, 27) - юридична особа, яка забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках
(сайт www.oree.com.ua );

 

► Оператор системи передачі ПрАТ «НЕК «Укренерго» - юридична особа, відповідальна за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, а також за забезпечення довгострокової спроможності системи передачі щодо задоволення обґрунтованого попиту на передачу електричної енергії (сайт energy);

 

► Функції адміністратора комерційного обліку електричної енергії - юридичної особи, яка забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку виконує оператор системи передачі ПрАТ «НЕК «Укренерго» (сайт energy);

 

► Функції адміністратора розрахунків - юридичної особи, яка забезпечує організацію проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг виконує оператор системи передачі ПрАТ «НЕК «Укренерго» (сайт energy);

 

► Оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності;

 

На території Київської області здійснюють свою ліцензійну діяльність з розподілу електричної енергії розподільчими мережами наступні оператори систем розподілу електричної енергії (ОСР):