Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законодавством України.

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

 1. систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
  • в офіційних друкованих виданнях;
  • на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
  • на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
  • на інформаційних стендах;
  • будь-яким іншим способом;
 2. надання інформації за запитами на інформацію.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.