Закони України

Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII "Про основи містобудування"

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян"

Закон України 20.05.1999 № 687-XIV "Про архітектурну діяльність"

Закон України від 20.04.2000 № 1682-III "Про природні монополії"

Закон України від 09.07.2010 № 2479-VI "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

Закон України від 09.07.2010 № 2480-VI"Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів"

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації"

Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Закон України від 10.12.2015 № 887-VIII "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення"

Закон України від 22.09.2016 № 1540-VIII "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії"

Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги"

Закон України від 17.03. 2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)»

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної

Нормативні акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 04.03.1997 № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж"

Постанова КМУ від 21.07.1999 № 1312 "Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання"

Постанова КМУ від 19.07.2000 № 1139 "Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику"

Постанова КМУ від 07.05.2015 № 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження"

Постанова КМУ від 18.07.2018 № 853 "Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики"

Постанова КМУ від 28.11.2018 № 1106 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, з централізованого водопостачання та водовідведення, з перероблення та захоронення побутових відходів, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю"

Нормативні акти НКРЕКП

 

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії"

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку"

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 "Про затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку"

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 "Про затвердження Кодексу системи передачі"

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 "Про затвердження Кодексу системи розподілу"

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 "Про затвердженння Кодексу комерційного обліку електричної енергії"

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії"

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання"

Постанова НКРЕКп від 18.12.2018 № 1965 "Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу"

Постанова НКРЕКП від 28.12.2018 № 2108 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, виробників, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від мереж ОСП, та їх субспоживачів"

Постанова НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118 "Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії"

Постанова НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 "Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення"

Інші нормативно-правові акти, роз'яснення