Порядок зміни електропостачальника

 

Відповідно до Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ) Споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Процес зміни Споживачем електропостачальника забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

Зміна електропостачальника за ініціативою Споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення Споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається Споживачем у вигляді заяви-приєднання до Договору про постачання електричної енергії з зазначенням необхідної інформації та наданням додаткових документів згідно норм ПРРЕЕ. Датою початку процедури зміни електропостачальника вважається дата отримання від Споживача всіх необхідних даних та документів.

Попередній електропостачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії Споживачу має виставити споживачу рахунок за електричну енергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку.

У визначену дату зміни електропостачальника постачальник послуг комерційного обліку в присутності Споживача та/або оператора системи повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.

Зважаючи на зазначене, попередній електропостачальник направляє Споживачу рахунки за електричну енергію, сформовані на підставі отриманих від оператора системи розподілу прогнозних даних комерційного обліку. Коригуючі рахунки за фактичними показниками на дату зміни електропостачальника будуть підготовлені після отримання від оператора системи розподілу фактичних показників на цю дату.

Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників.