Порядок припинення та відновлення

постачання електричної енергії споживачу

Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу.

Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється:

1) по ініціативі оператора системи розподілу за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення.

2) по ініціативі електропостачальника за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення, якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача.

Попередження про припинення повністю або частково постачання електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Після отримання повідомлення про припинення електропостачання споживач зобов'язаний ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі людей та тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

Відновлення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення.

Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої інформації.

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Вартість витрат оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача:

 

 

№ з/п

Вид робіт

Сума, грн

1

Відключення за допомогою програмного комплексу

153,08

2

Повторне підключення за допомогою програмного комплексу

153,08

3

Відключення в лічильнику або на комутаційному апараті (0,22 кВ/0,38 кВ)

798,08

4

Повторне підключення в лічильнику або на комутаційному апараті
(0,22 кВ/0,38 кВ)

1 485,71

5

Відключення на опорі (ПЛ 0,22 кВ/0,38 кВ)

1 585,24

6

Повторне підключення на опорі (ПЛ 0,22 кВ/0,38 кВ)

2 018,38

7

Відключення на опорі 6, 10, 20 кВ (ПЛ)

1 704,29

8

Повторне підключення на опорі 6, 10, 20 кВ (ПЛ)

2 276,74

9

Відключення в ТП/РП/ЗБ (кабельна збірка) (0,22 кВ/0,38 кВ)

1 253,64

10

Повторне підключення в ТП/РП/ЗБ (кабельна збірка) (0,22 кВ/0,38 кВ)

1 238,47

№ з/п

Вид робіт

Сума, грн

11

Відключення в ТП/РП 6, 10, 20 кВ

1 253,64

12

Повторне підключення в ТП/РП 6, 10, 20 кВ

1 926,08

13

Відключення в ПС 27,5 – 110 кВ

1 253,64

14

Повторне підключення в ПС 27,5 – 110 кВ

2 419,10

15

Відключення в ПС вище 110 кВ

1 253,64

16

Повторне підключення в ПС вище 110 кВ

2 419,10