Порядок укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії

за «зеленим» тарифом

На підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1219 від 26.06.2020 втратила чинність постанова НКРЕКП №170 від 27.02.2014 «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 травня 2014 року за № 539/25316 (із змінами).

Відповідно до норм чинного законодавства, Постачальник універсальних послуг (ПУП) купує електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, на підставі укладеного між ним та побутовим споживачем Договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством (далі – Договір), який є додатком 2 до укладеного договору про постачання електричної енергії Постачальником універсальних послуг, з дотриманням норм Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ), затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018р. Зокрема, взаємовідносини ПУП та побутового споживача щодо купівлі-продажу електричної за «зеленим» тарифом регламентуються Главою 11.3 «Особливості продажу та обліку електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами, а також розрахунків за неї».

Для укладення Договору споживач повинен надати наступні документи:

  1. Заповнену заяву-повідомлення (заява-повідомлення ) ;
  2. Копію паспорту точки розподілу (передачі) електричної енергії із зазначенням ЕІС-коду точки розподілу, а також типу та потужності генеруючої установки (генеруючих установок);
  3. Копію документу, яким визначено право власності або користування на об’єкт (житлову нерухомість);
  4. У разі розміщення генеруючої установки (генеруючих установок) у межах земельної ділянки приватного домогосподарства – документ, яким визначено межі земельної ділянки (паспорт забудови земельної ділянки, технічний паспорт БТІ, правоустановчий документ тощо);
  5. Копію паспорту;
  6. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  7. Довідку з банківської установи на ім’я споживача із зазначенням банківських реквізитів (IBAN) для проведення безготівкових розрахунків.

В разі ненадання побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених правилами, ПУП протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви-повідомлення надає такому споживачу обґрунтовану відмову. Після усунення причин відмови споживач має право надати ПУП нову заяву-повідомлення.

Звертаємо Вашу увагу на те, що побутовий споживач зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію та заяву-повідомлення ПУП, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії. В разі порушення терміну подання документів фінансові зобов’язання щодо взаєморозрахунків за договором купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом виникають починаючи з першого дня розрахункового періоду (місяця), в якому було зареєстровано заяву-повідомлення Постачальником універсальних послуг.

Паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії має бути оформлений належним чином. Його копія є невід’ємною частиною договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.

ФОРМА договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством