Порядок укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом

 

Взаємовідносини Постачальника універсальних послуг та побутового споживача щодо купівлі-продажу електричної за «зеленим» тарифом регламентуються Главою 11.3 «Особливості продажу та обліку електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами, а також розрахунків за неї» Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ), затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018.

Відповідно до норм чинного законодавства, Постачальник універсальних послуг (ПУП) купує електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, на підставі укладеного між ним та побутовим споживачем Договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством (далі – Договір), який є додатком 2 до укладеного договору про постачання електричної енергії Постачальником універсальних послуг, з дотриманням норм ПРРЕЕ.

Для укладення Договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством споживач повинен надати наступні документи:

  1. Заповнене звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки (бланк звернення);
  2. Заповнену заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки (бланк заяви-повідомлення);
  3. Копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;
  4. Копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку;
  5. Копії документів, якими підтверджується право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства;
  6. Копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);
  7. Копію паспорту (1-2 ст.);
  8. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
  9. Інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку (в форматі IBAN), відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію на ім’я споживача.
  10. В разі спільної власності на житлову нерухомість та/або земельну ділянку – згоду членів приватного домогосподарства та копії їхніх довідок про присвоєння ідентифікаційного коду (РОНКПП) (бланк згоди).

 

В разі ненадання побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених правилами, ПУП протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення надає такому споживачу повідомлення про необхідність усунення недоліків протягом 10 робочих днів.

У разі усунення недоліків, про які було повідомлено побутового споживача, протягом 10 робочих днів ПУП реєструє заяву-повідомлення в день отримання документів, які підтверджують усунення недоліків. У разі не усунення побутовим споживачем виявлених недоліків після спливу 10-денного строку, ПУП відмовляє в реєстрації заяви-повідомлення, про що повідомляє побутового споживача.

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до затверджених змін до ПРРЕЕ  величина встановленої потужності генеруючих установок приватного(-их) домогосподарства(-в) визначається на підставі паспортів точок розподілу як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання приватного(-их) домогосподарства(-в), які належать індивідуальному побутовому споживачу на всій території України, в тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначеної Законом України «Про альтернативні джерела енергії».

 

Повідомляємо, що побутовий споживач зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію та звернення ПУП, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії. В разі порушення терміну подання документів фінансові зобов’язання щодо взаєморозрахунків за договором купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом виникають починаючи з першого дня розрахункового періоду (місяця), в якому було зареєстровано заяву-повідомлення Постачальником універсальних послуг.

Паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії має бути оформлений відповідно до вимогі ПРРЕЕ. Його копія є невід’ємною частиною договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п.11.3.23 ПРРЕЕ:

ФОРМА договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством