ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ПРИ ЗМІНІ ВЛАСНИКА

Перше, що необхідно зробити – це надати оператору системи розподілу та постачальнику заяву щодо розірвання договору за 20 днів до звільнення приміщення і в цей самий термін здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до заявленого дня звільнення приміщення або остаточного припинення користування електричною енергією.

Достроково дія договорів може бути припинена електропостачальником або оператором системи розподілу у разі отримання документального підтвердження факту зміни власника об’єкта.

У такому разі відповідні договори припиняють свою дію в частині постачання та розподілу електричної енергії на об’єкт, а в частині виконання фінансових зобов’язань сторін, які виникли на дату припинення дії договорів продовжують діяти до дати здійснення повного взаєморозрахунку між сторонами.